--//Es-pe/cia_liza-ción//--
En este espacio encontrará ejercicios realizados durante mi epoca de estudios en la especialización de Creación Multimedia de la Universidad de los Andes. BOG - COL
 
+ Videoclip experimental
{ENCUENTRE TODOS LOS EJERCICIOS EN DIRECCIÓN VERTICAL HACIA A ABAJO}
 
 
+ Pirateo
{ENCUENTRE TODOS LOS EJERCICIOS EN DIRECCIÓN VERTICAL HACIA A ABAJO}
 
 
+ Stop-motion CON AUDIO
{ENCUENTRE TODOS LOS EJERCICIOS EN DIRECCIÓN VERTICAL HACIA A ABAJO}
 
 
+ Stop-motion SIN AUDIO
{ENCUENTRE TODOS LOS EJERCICIOS EN DIRECCIÓN VERTICAL HACIA A ABAJO}
 
+ Morphs
{ENCUENTRE TODOS LOS EJERCICIOS EN DIRECCIÓN VERTICAL HACIA A ABAJO}
 
 
 
 
+ Autoscopias
{ENCUENTRE TODOS LOS EJERCICIOS EN DIRECCIÓN VERTICAL HACIA A ABAJO}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Afiches en vector...
{ENCUENTRE TODOS LOS EJERCICIOS EN DIRECCIÓN VERTICAL HACIA A ABAJO}
 
{TODOS_LOS_DERECHOS_RESERVADOS/DAPUSITE/DANNY-M_PULIDO-M}
 
 
+ Caligrama
{ENCUENTRE TODOS LOS EJERCICIOS EN DIRECCIÓN VERTICAL HACIA A ABAJO}
 
{TODOS_LOS_DERECHOS_RESERVADOS/DAPUSITE/DANNY-M_PULIDO-M}
 
 
 
+ ASCII ART / Auto-retrato
{ENCUENTRE TODOS LOS EJERCICIOS EN DIRECCIÓN VERTICAL HACIA A ABAJO}
,,...,.....,....:~~..:.,..,,,.....,....,,,.........,...:......,..:..........,...
,,.,.,..+:..,,..~.,...,,...................,.......,.:.:.,,...........:.,.....,.
,,,.....,,.........,..,.,..,:.....~..,...................,...,.,.,..I., .....,..
,,..,,,,...,....:.......,:.,....,~,......,....,,...,.....,.......,..........,=..
,.....,.,...,.....,......,,.,.......?:I8,?$8==........,..,,,....,.....,...,...,.
..,.,:..,........:,.....,..D$OD?DZO=,ODMDMD$$O88OZOZ+D~...:,~.,....,,...........
..,~....,,,..,,....,.,...+:==MO..NMNODMNMNDO88D8OODD7N+=,,,:..:.................
,..,:..,.,,..,..,,...,.,+..N:8ND$MMNMDNMNMODNDOD8DNNON7$,Z..,......,......:.,...
:.~,,...,......:,.~:,.:,OMZOM8ZOO7ODDNNMDODND88DDDD8DD8MDN=,,,...,.:..,.,.....,.
..,.,...,...,........I8M$DD8ZMNMNM7MOON8ZDMNODN8M8O8N8DOMM88$,?,.,......,.:,....
,,.,.,,....,.......DMZDNMMNMMNNO8NNDNMD8DODNDDNDDNNND8DN8Z8MODD,=..,,...........
,,,,.......,..,..,NZ8N8NNDDNNDD8NMOZN8NDDNNN88NNN8MDDDDON8DNDO?N.,:.....,,...~,.
,,~.::.,........,$DZDONDNO8O88NNON8NMD8N8DNNOO8DMMNNNDMNDM8NDMNMI:,.....,.....,.
,.:~:...:.,..,,.IO8ZONO8ND8N88NNM888MODMNNNNDNN8ZONMN8NNDNNDNDNN?,..............
7...,.......,...NZZO8D8D8NDD8NDMMN88ND8DNNDN8N8MDN88ONNMNDDNDDM:=,...,....::,..,
,:.,,=...~,:,..$OOODNOO8DN8DN8NMO8MZMNNMOND88ND8NNNNNDDNMNNDDOM........,.....,..
,,?,::..,:,...,N8$Z88ONNODD8DDDN8NM8OMDNDDD8DMNMNDNDMMDMMMNNNMZ,.:.......:,....,
,.,.,..,..:.:.=8DDD8NDDNDNMMMNDONDNZNNDD8N88DDONNNMDMMMNOM888NO?.,...,..,......,
.,.:,.,..,,,:.MNN8NMMNMNNMNDDOODNDNNMN8D8ND88DD88NNDMM87ZID++=~D...,.....,.:,...
,~..:.~.,:.,,..MNDMMMMMNDNDMN8DN8MNNNOONDNNDN8DDNM8DZ777I???+==+..,.........,...
,:.,,:..,..::.+NMMNMMMNDNMMMZNNMNNNDNDMMNNMMNNDNNMMO8$7II+=?++++...,........,...
,,..,.,,,:,,.=.MDMNMMNN8NNNNDMNNDNMNNNNMNMNMMM888NDD8$$?++=+++==+............,..
:....,,:,,,:.=78DMMN8NNMMMNDNNMDNMNNNNNDMDMDN88NNNDDONI+=====~?8D......:,......,
,~..,,..:..+DZ88NMONMDN8DDMMMNDMDDNNNNDNNNDMNNNNNNDZ8ZD=+?+==O?8..,..,,~.....,,.
,,~:,..~.I..7DDDNN8NNDDNNNNDNDNNNNNNNNNDNNNNNNNND888ODOI++=+7I7?,......,.,..,,.:
,,,~:~,...MMODDNM8DNDNNMMNNNMMMMDMNNNNNNDMNNNNNDDD8DDMMD888O8OMD$.,....,,..:,,..
:,..,..,~.:MMMDDNNNDNMMMMMMMMMMMNNNNDNNDNDNMNNNDZ$ZDNNMIOO887ZN8,+....,,,.,.....
.,.,,,,.DMDN+MMMMNNNNMMMMMDMNNDDDNDNNNNDNMNMNMO7?+?7DO?II7$++NMM.~+..........~.,
::,,.~..7MMZMNNNMNMNNNMMMMMMDNNNNNM$$ZO$D88NN$D7++?+++++=+?I+++I++~~~..~....,..,
,~~,:.,,,:.DN8MN8NNMNNNMNMMNNMNMO8DI78DI7$7Z?I++??+===++=~=+===++~~~+........,..
.:..,:,,,:,8.ONMDMDMMMMMMNMMMMMMMIO7$ZIZM~+I?7I+I++=========~~~~=?+OI......,,...
.:,,,,,..:MNNNMDDNMNMMMMNNMMMNMMNN$DNIOZD=+???==II?=+=+=~~=~~~~==O:...:...:.....
...,,,,:,.,MDDMDMNMNNMDNMMMMMMMDNMNON8?~:D~I+????+?+?=+===~==~=+?I....,,..,,..:,
,:,:.~,:,..,MNNDMNNMMMMNNNMMNNNNNMMM$=7I=++I?I?+???++??~=~==+?+I+~..:=....:.~,,,
,,~,:,.,:,M7.MMDMMMMMNMNMNNNNMNNDMDDM8I+==~ZII+7I+==?===?+=7?I$+.....,,.,..,,,..
,,.,.:,.:,~N.,MMMMNNMMMN8DDMMNMDDMN8DOOO8$8$77I?I?I?+I+++++??OI:.,:.........,,.,
,:..,:.,....M=MMNMNMMMMNMMMNMNNNNDMD8Z$$7I7I7$7II7?7++=??=+I7I=+.,,,:..,.,.:..,:
:~:~..,.,,,.~OMDMMNMMMMMNDDNDNMMNNOZZ$7777$Z7$$77I7II????7?7?++7.,,=....,,,.,:.,
:=.=,:.::=:,,..?8DMMDNMMNNNNMMM88ZZ$$$77$7$$$$Z$77I$77IIIII7III8,:,,.,,:,....:,.
,,,~,::,:,+.,:~.ZZ8MDNNNNMMMNNM8O$7777$7$$7$$$$Z$$$$$7$O7O$I?+?+.:,.:~,,...:,.~~
~:,:.,:,:,=,:,~.Z$$ODNNMDDM8N8ZZ7II$I7I7$$7$7$$OZZZ8Z$$$Z$77I?+?.,::,,,,:$,,:...
~:,:,,::,~:,:+.Z$7$ZOOMD8DOZZZ$$77I77III77$$Z$$OOZOOZOOOO7Z$Z7?D.::~:,,~.,,:,,,+
.::,,I.?~,.~~~7I7$$7$ZZM87II77I7I7II77Z$$Z$$$7OOZOZ8OZOOO8DMM+.,,..,.::,:~::,,=~
,,,~,=.?:~..$77777$$$$$$8O7??III777$$$Z7$7ZZZOOOZZOZZOZ8D~..::,,,,::,,,~,~.=,:.$
::,:,,:~.:7$7I77$$7$$$7$$O$$77I$$$7$7$777IZ$ZZOOOZOOO8$$ZZZ.,..~~:,,~==,:,.=.+,=
:?:~:::$$8IO77$I77$7$7$$$$Z$I7I77I7I777III$II$$Z$OOOOZ$$$$Z$Z.....?:,.=.:::~~=+:
::,.,7$77$77Z$$I77$$$7$$7$$Z77?II?III?I+I?IIII7Z$ZMOOOZ$$$7O7$?.,,,:,.I..77O:~:?
...7I7777$$7$O$$77$7$$$$77$$ZIII???????II?II77I$?MMNNOZZ$$$OO7ZZ,,=,,,,==$~:,~=,
:77ZI$7$$$$77OD$$7$77$77$$$$$Z+?I????I?I777I777$788OOOZZZ$$$ZOZZZ,.~~=::~.7=:~.=
IOI77777$$$7Z$OD$$$$7777$$7$Z7$+?I?II?I$7$7777Z$7O8OZZOZZZ$$$ZO$ZZ:~:+=~:~+,=.Z$
I$I777777$$$$$$ODO$$77$$$7$$$$$$?I?IIII7?II7$$?7778ZOZZO$Z$$$$ZZ$ZO?:~~.+:=I+7+:
I$7777$$7$$$$7$7OOO$Z7$7$7$$$$$Z$ZO+???+???I??IIIINZO$ZZ$Z$$Z$7ZZ$7..~7,+,::~=8~
7$7$7$$7777ZZ$ZO$OO8$Z$$7$7$7$$$$$$$Z+~=?+?+++???+8ZZZ$Z$Z$$$Z$7ZZZZ:.:.+?==:?$I
7$77$7$7$$7$$$$ZZ$OO8ZZ7$77I$$$$$77OZ7ZO7~==++???+DZZ$Z$ZZ$ZZ$Z$7ZZ7Z:,,.~.?=?MZ
777$$$$$77$$7$ZZZZ7OODZ$7NND8888O8DNDDO8$$O:++=+++O$ZZ8$$$Z$$$$Z$$Z7O,~,::=~~:IZ
$77$$$$77Z$7$$$$$$7$ZZO88888OOOOOOOODNDDNO$$Z==+++8ZZ$$$Z7ZZ$$$$$$Z$O=OI.I~+$ID7
$7$$ZZ$$7$ZZ$$$$$Z$Z$ZZZZOOOOOZOZOOOOODDDD8NM8$I+?$OZZZ$$ZZZZ$$$$$$Z$Z~.?I:+7?D8
Z7$$$$$ZO$$ZZZ$$Z$ZZ$7ZZZZZOZZZZZZZZZZZZ888OO888DZ$MZ$$$7$Z$$$$$$Z$Z$Z+?ZI$ZZ7=Z
$$$$Z$$ZZ$7$ZZ$$$Z$Z$$$Z$ZZZZZZZZZZZZZZZZ$OOOOOOO88MZ$$$O$$$$Z$Z$$$Z$ZZ:I$:7IIII
77$ZZZZZZZZZ$OZ$ZZ$Z$Z$ZZZZ$$$Z$$$$$Z$ZZZZ$ZZZZZZZO8Z$Z7Z$$$$Z$ZZ$$Z$$Z:++++NOZ7
7$$$Z$$Z$$$$ZZOZ$ZZZZ$$$ZZZ$$$7$$$$ZZ$ZZZ$Z$$$$$$Z$OOZ$ZZ$$$$$$$$$$$Z$$Z+7IZI7ZZ
                                            Generado en GlassGiant.com ¡GRACIAS!
 
D8DO8$8NI77IZ+7+Z+~7:~~7~?~+?==.MOM~$ZI7$I$OI+8?$7=Z77$$7+??+?II7II7+7?$OO$ZO$NN
87$87?$7$~D,:+:?=:7===+?:=+=~=?.MMMI+IIMO?~II+$I?I$Z7+7=7IIIII7OIIII7IZ$8Z$ZOOOZ
ZI7O+7ZO:+==I,:I~=?==?=~+~+=+.MDZM7?IIZ8II+IN:ZI???7$III$+?7I?$77??II$?77OZ$$Z$8
~I$Z~.=+I:::I+?~III:,?+~=?:=MMO87N+?$+Z8?I=77?77+=?I?77I?I==+??+++?$7?ZI7ZII$Z$O
++$+=~$+87$=I~7=:,+,+:I~,?I~MMI78MO=+7O7I=IIO?$8+$=8?=$++=?7+7??I7=III7II$I7$7Z$
~~7?$?I:~,+?,,+7?.?:~=7~:::,.MM?M87I$7$Z?+7=?NI+?II??7?==$~$III$+I=I?I+IIIIII?$7
=:=7?++:I:.+.+=?:~,MDM,~N:Z8I7MMM77$7+?DI77?$7I$$IZ+7++=?+??$+=?+?II?7?+II+77?IZ
I$~++?,8DNZMM7M88M=?MMMMMMN$,~M8M:7N8??M$??+D77I?7??I?7II7+=77I++7?II?IZ$+?I???7
$7+8:DMNDDNMMMM8MMMMN~I?:=O=88MDIMO?IM+M$??7I=ZM?7M7=?7+I?I7ZIO7?IZII7OIIII7??I7
$?~~OMMNMMMOMMMMMMMMMD~=.?~Z.D88MDDI$IO??87=7Z=~7O?N???I??87?$??7?7=I7OI7I$II?+I
I?IMD8MMMMNMMMMMMMMMMMMMMN$N$MO$?I7OI?ZI=$888O8I:?8=M?7?$O??+$77II?I=7O$7$II+$?Z
NMMMNMMMMOMMMMZMMMMM8MM??77IDD?7O+88Z$7$7~MZ:+=+?+ZD+=?D7+?$7II$~$?I?IO7I7I77Z7$
MMM7MM?MMMMMIMMMM8M8Z=8M~==+77?=~M:Z~DM:,78~D=7?7$7$7$Z7+8??ZI7777I77+???777$?I7
MM8MNMM7MMMMMMDIZZO+++,MM.~~+==+==DN7IMM+Z,~Z+I?=??++7~Z7?:M+?ZI77I?Z$I$Z$IO?+=I
MNMMMNMOM7MMMD$7$7??+?~MM?I?::=:~~:+$$+=ONMN++O,N?I+7?Z7I??I+IO~8$ZZ$$II?$8IOZ$I
MMMNNMDMNNZDD:+7+???I=+D~I~~~:?~~::::~+?I$IDM:+?8=NIIIZII7III+7+7$:NOZ7$$Z?$$7I7
MMMMMMN8NDD7=I???~+II~Z,~77D=:=~~,,====+=:DMMNM:?III~O$77$=I?IIN7?$8=7N8N~87ZI8+
MMMMMN8M$M7+??+==:=~~:O?.:=O~+..,:=~=DZ~=78MMD7~M+++=IZ7I=77Z8$7?IZ$?7$Z$ZMMMMMD
MMMMMMNMNO77?=~:+~=+,,,MO+Z+~,~???++8~?+==?+NM77=,D:I?I+?$77II7?IIZ77$$NNDZ$$$77
MMMNMNMDO7I$?=~=,~:,~,.ZM$N~.~,+77=:$D,$7,~OMM+7ZD8,MOO7$$ZIII77IO88MN$7Z$$77?II
MMMMMMD:DI$?I:~~:~=:=~I?N7M:$~=77I?M?,MIM~IDM7$8O.Z:ZDZ:87MM,M$OONO$77I+I+?++??7
MMMMMMMDOO??+I+?=~=~==?~IM.+::$=I=?:,+O~O?+NM7ZMM$Z:.,.$,,ONNO$$$$I?+?7?7???++++
MMMMDMMMMN$??+=+=I?Z+++??D~+?II=?==7M=D+8IMI7$ZNM+$8,:.7NO7I?7?I$I+?+II?=??===+~
MMMMMMMNMNOI77?+7I??+?=~=MM=I~:~MN,~NMZINZZM7$Z$.M~MN$I?78=I?=III==I+I+::==~=+=+
MMMMMMMMNDDOIIII??+=+?+IO:$M8~+::~=8=~~+I$$7$7?8O$ZIIIZ==+7+=~?~?+?::~+~+==?+I+7
MMMMMMMMMMZ$OZZ7777+II+?M+ON$8778I===???77II$77IIZI+=~~??+Z~=~=:::+II7I=III7$I$I
MMMMMMMDMMN88ZO$ZZ$I7$?D?8O8Z8==NIOI??=?=?~=~==:=+=++=~+==~I7++?7??I$I?I7ZZDNZZN
IMMMMMMMNNMMMDDD88Z8DONMZDNMZ:8$IZ$=.:~+?~=~++==+=I~+~+~~?~=?~$I77I8OD7Z$7$MDD88
 .MMMMMMMMMMMNMIN8ZZ8DNZMO~MM8$I?I??++~??=+?++?+=++?~=?IIIZ$Z7O7$$$MN88DNNNMMD7?
.  MMMMNMMMM:+=?II7$$7ZOZDMMMZ+:$7?7?=~,++?+=I?+====?I7ZMNI..:+=~++~=?I+~?$?877$
~...MMMNNMMN??IIIIII777?$7$I$ZDO$+?7$??===?I~??==Z$O,=~=+=+?==+++++?7I=+I?I777+$
:=. .MMNMDM$$7?7III7??I7II$I7I$7$ZD7I??++~ZNNNMMO$ZM,=+?+?++~++?=O~$$I??I?+I777?
+==. .MMD8MMOOII$$I7?7III7?=?IIIII7I7$$ZO7I?++I7$$OD,=:=:=:+=I,$?77+=I?I$7$II$ZO
++==. .NMDNNMNO8$$$7III??+I+???I+??=+?+II7I7I++?7$O8,==++I+I=++?+7III=?777?7=8+I
II+??   MMNDDNMD8OO$7III77+??==++==+++===+=+????7$ZN~:$,I:+~I~=+II7+??77=I+$Z7I?
                                            Generado en GlassGiant.com ¡GRACIAS!
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNMMNNMNMMNNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNM?+??IIIIII??III
NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDM8ZNMMMMMMMMMNMNNN8NMNNNNNMNNNNNMNNNMNNM?+??IIIIIIIIIII
DDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD8NNONNMZMMMMMONM8NNNNNNNNNNNDDNNDDNNDNNNNM?+?IIIIIIIIIII?
MMMMMMMMMMMMMMNMMMDZDNMNNNMMMMDZ8DNNNDMM8NNNNNDNNNNDNDDNDNDDDNNNM?+??IIIIIIIIII?
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDMNNMMNMMMONDMNNNNNNNNNNNNDNDNDNNNNM?+?I?IIIII?IIII
MMMMMMMMMMMMMMMDMD8MDNMMMMNMMZDNMODMDNZDMMMMMMMMNDNNNNNNNNNNNNNNM?+?IIIIIIIIII?I
MMMMMMMMMMMMMMNZMMMNNMMMMMIN8DNMMNMMMM8NMMMDMMMMMMDDNDNNNNNNDNNNM?+??IIIIIIIIIII
MMMMMMMMMMMNMNMMMMMMNMMMMMMDZMMNMNMMMMMMNZMDDN8DONNDNNNDNNNDNNNNM?+?IIIIIIIIIIII
MMMMMMMMMMMMO8MMMMDOMMMMMMMMNMMMMM8MMNMDDMMMDDMMMNMZDDNDNNDNNNNNM?+?IIIIIIIIIIII
MMMMMMMMMMMODMMMMMMMMMMMNNMMMDNZMMMNN8MMMMMDOMNONMMMMDNDNDNNNNNNMI+?IIIIIII?IIII
MMMMMMMMMMONMMMMMMMMMMMMMZMMMNM8MMMMMNNMMMMNMDMMMMMMMDNNDNNNNNNNMI+?IIIIIIIIIIII
MMMMMMMMMMMMMMMMMNDM8NNMMMMMOZMZMDMMMN8MMO8NNO8MN+NDM8NDNNNNNNNNMI+?IIIIIIIIIIII
MMMMMMMMMMMMMMNNDN?MD$OMMNM$N~MMNMMMNNN8DMDNODM8MM~OMMNNNNDNNNNNMI+?IIIIIIIIIIII
MMMMMMMMMMMMMMNMON8MM8MM=MMDD887DMMM7MMMIMMMNM7?MMNNMMONNNNNNNNNMI+?IIIIIIIIIIII
MMMMMMMMMMM8MNDNMMMMMMMN8?MOMMM$N8N$MMN8OD+:$OMMMMMDMMDDDDNNNNDNM?+?IIIIIIIIIIII
MMMMMMMM$MMMMM$MMDDMNMM7D$7MO7MMMNMDDZZ=$O?+~MM+?8MONZMNNDNNNNDNM$+?IIIIIIIIIII?
MMMMMMM8M8OMZDMNOMMM$M~DZDMMMNMMN7OOZMM7$O=~=MM8=NMM$NNMDDNNNNDNM$+?IIIIIIIIIIII
MMMMMMMMMMNNN=MMMZDNM8MMOOD$N:NNMI=8MMMIO:??IO7I7DMMNMNMN8ODNNDNM$+?IIIIIIIIIII?
MMMMMMMMMODMMOM?N7$8MNMZOMM77?MM$7:7MMOM,M===~=+??ZMM8MMN$ZNDNDNM7+?IIIIIIII?I??
MMMMMMMMM7$DNMNMMM$D8MMZMM?=NMMM.7ZMMN:M,O~+++~++?INMMMMNZNNNNDNM7+?IIIIIIII?I?I
NMMMMMMMZDDMNMMMMMMMM?8MZZDMMMM+,~.$M~M::I~+=++??II7$MDNNNDDNNDNMI+?IIIIIIIIIII?
NMMMMMMMDDZMDMMMMZON$O7ZMMMMM?,.:,,M,M,~=+++=++++?II7MMNNDDNNNDNMI+?IIIIIII??I?I
NMMMMMNMNDM8MMMM+ZNMDNMMMMZ~=++NMMOM7::+==+??++++??IIOMNNDDDDNDNMI+?IIIIIIIIIII?
MMMMMMNNMMMMNDDMN7ZN$7II+~~==~~~:,,,,::+?++++~=+++=++$MNNNNDNNDNMI+?IIIIII?IIII?
MMMMMMNDMN$MMMMND+ONMDIZ?+=+++===~:,::===~?+==+=+=+?NMMMNNNNNNDNMI+?IIII?IIIII??
MMMMMMNNMMNMN$MM88NMO77+??++++==~,.,::~:===?+==?7MMNIOMMMMDNNNDNMI+IIIIIIIIII?I?
NMMMNMNMMMMMMMMMMNMM?O$++??+==~=??==?+?~++++++?NN?=+OM8MMDMDDDDNMI+?IIIIIII?III?
8MMMMMMDMMMMMMMMMMNM++++?+?+=7O88~DMMMDDODI::+MIMMM8N8MMNOMNNNDNMI+?IIIIIIIIIII?
DMMMNNNMMMMMMMMMMMMMO=~====7O7+??:~=+ZMMMMMMMMMMMMMMO7MMM8MMMMNNM?+?IIIIIIIII??I
MMMMNNDNMMMM8=ZMMMMMMMMMN+=~=ZMOMMM8ZOD~:DM~.:Z8Z$O$7IZMM7,7MMMMM?+?IIIIIIIIII??
MNNMMMMMMMNMI=~IMMM8~MMMMNMMMMD8O$7OMNI:,?M=~:+M$?$NMMI~:,:~~NMMM?+?IIIIIIIIIII?
MMMMMMMMNMMNM~~,+MMI?=~DMMMMM.,+M8MD?=:.~N~==.+ZO+=++=,===~=+:=MMI?IIIIIIIIIII?I
MMMMMMMNMMMMM++=:D8$II+~,+MMM7.:::::~NMM~~=+?~:?NI+:.=:NMOZ+,:~~7$I7O7$OIIIIIII?
MMMMMNMMMMMMMMI+,MO7$I7I+=:=MMMMMO=~:~::=+?7?==+IM:..,M.MZD=+DOOII777I+=?77III??
NNMMMMMMMMMMM8N~,7ND$I777?==~=,...,~:=~+77II?~,~?N=:~NDMMZDD:::~~~==:::=7II87III
NNMMMMMMMMNOMNM~,=MNZ$Z7II7???++::,:~=+$I7+$7$D$?MM7NMMMNMI8..,+??I?.:O7?++=I8$7
NNMMMMMNNNMMMNMMD$MNO7ZI7III???++===?IZ::I~~MZ88$8MMZ.?N+MZ.,.?$?ZO$7777?+~~+?:+
NNMNMMMNMMNMMMMMMNMZ8ZOOOI+?II?+=+==?7=~O~M,?$7~~Z8MMID=.,MO..,MM++7?~~==~,~I+==
NNMMNMNMMMMNNMMMD88ZM7ONNZI+??7I?+I?I+:$M,I=?==7Z7MMMM?~~,IMNMM$,,::~=?$7.7?I+~=
MMMMMMMMMNMNNMMMODOMMNM$ZZ7IOI?I+????=NOZ??7OOO$I8DMMD=~.~:MN8?=M..,+ZM:.?=++=~+
MMMMMMNNMNNNMMMM7D8OMM~OZ7$OO7?+??+?++++O8NNNNND8OMMM~.,,:DMNM~?.:,ZMMMM=+=:~?7O
MMMNNNMNNNNMMMMMIODOZMMDZ8?IZIII??++++?MOIN88DNNNMMM=,.,=Z$7=M8.+.OMI.+~~:=:IM?:
MNMNNNMNNNMMMMMM+78D8ZDMMDD$7$I$++?+=+++MMI8NNMDMNNZ+,::N$Z=:~MM+Z8,.+~,,:~ZM8+?
NNMNMNMNNNNMMMMMO?$OD8O8MMM8DD8ZZI????=~~IMODNMMO8MM$ZD+IZ?.~.ZM.~MD$~,.,=MM~78?
NNNNMMMNMNNMMMMMM?IOO8OZ$DMMMMD888$+7?7==ZDM8MNMMMN=~==?=:,,,:NZ~+IM,,~~8MI.~:IZ
MNNNMNMNMNNMMMMMM=?7ZOOO$$$ZMMMMM8D8M87~~~M+N8MD$:?DMMZ?D+..~MM8N.,~O.~MM:,,:~+=
MMMNNNMMMNNMMMMMM8?I$OO8OZ$ZZDMMMMMMMD87Z7$MI$7I?+Z$M8?MMOMIZMMMNNI=.$MO::~?I7$M
MMNNNMNNMMNMMMMMMM?7$ZO8D8OZZ$ZZOMMMMMMMMMMMMM$~:DMI?=MMMM=+MMMMMM?DN.MN88MMMMM:
MNMMMNNNMNNNMMMMMM8+7$$$O888OOOOZO8NMMMMMMMMM?MMM?=,,~MMM,~IMMM~:ZMD88MMMMMMMMM=
MMMNNMMNMNNNMMNMMMM:=I7I7$O8ZZOOOZ7I??ZDMMNOMMOMMMMMMM7:,.,.:~++ZMZZMMMMMMMNNMMM
MNNMMMMNMNMMMMMMMMM$:=+I??IZZ$Z$$77I77$Z7~,MMMMMMMMMMMMMMMDMMN$DDNMMMN?MNDNMNNMM
MMMMMMMMNMMMNMMNMMMM,::==++?777$$77$$ZZ?~:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDMNMOMM8MMNNNMNN
MMMNMMMNMMMNNMMNMMMMZ:,:~~==??I77II77I+=~8MMMNMMMMMMMMMMMMMMNMMMMIMDMMMNMMMMNNMM
MMMNMNMNMMMMNMMMNMMMM$DM=:~~==+??IIII?=~~MMMNDMMMDMMMMMMMMMMMN+7MMMDMMMDDMMMMMMM
MMMMMNNNNMMMNNMMNNMMMMMMMMMM=~~=++??I+=~MMMNNNNMMMMMMMMMMMMMMNMM88NNMMMMN$MMMMMM
NMMMMMMNNMNMNNMMNNNNNMMMNMMMMMM8=+=++?+IMMMMMNNDMMMMMMMMMMMMMNNIDMMMMMMMNMMMMMMM
MMMMMMMNMMNNMNNMMMMMMMNNNMMMMMMMMMM=I=?MMMMNNNNDNMMMMMMMMMM$D+NMMMMMMMMDNMMMMMMM
NNMMMMMMNNMMNNMNNNMNMMNNMNMMNMNMMMMMM??MMMNMMMNNNMMMMMMMDDNMMM,M8$MMMMMMMMDMMMMM
MMMNMMMMMNMNNNNMMNMMNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMNNNMMMMOZNMMNNN8$N=MMMMMM$$ZZ$$ZO
MMMMMMMMNNMNMMMMMMMNNNNNMMNNMMMMNMNMMMMMMNNMMMNNNNNMMM$:MMMMN8MMM~MMMZ7$ZZOZZZZO
MMMMMMMMMMMNNMMMMMNMMNMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNMMMMMMNMNMMMMDNMMDDMMMMMMNN8OZZZZZOOOO
                                            Generado en GlassGiant.com ¡GRACIAS!
 
{TODOS_LOS_DERECHOS_RESERVADOS/DAPUSITE/DANNY-M_PULIDO-M}